Монголын арьсан эдлэлийн брэндийн маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгох арга замууд

Б.Даваадулам

Монголын арьсан эдлэлийн брэндийн маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгох арга замууд

Гишүүнчлэл

?
Монголын зах зээл дэх арьсан эдлэлийн “MR” брэндийн маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгоход судалгааны ажлын зорилго оршино. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаа.
# арьсан эдлэл# брэнд# маркетинг# стратеги