Ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал

Ю.Төгөлдөр

Ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хөгжлийн гарц нь гадаад зах зээлийн баримжаа болгосон экспортын чиглэлтэй үндэсний үйлдвэрлэл байх болно.
# бүтээгдэхүүн# экспорт# гадаад худалдаа