Өргөө кино театрын сурталчилгааны иж бүрдэл

С.Мөнхмандах

Өргөө кино театрын сурталчилгааны иж бүрдэл

Гишүүнчлэл

?
“Өргөө” кино театрын реклам, зар сурталчилгааны иж бүрдлийг тодорхойлон логог шинэчлэн сайжруулж, улмаар компанийн реклам сурталчилгаа, плакат, веб хуудас, видео реклам зэргийг хэрэглэгчдэд таниулах замаар зах зээлд эзлэх байр суурийг баталгаажуулан дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг өөрсдөдөө татах зорилготой.
# зар сурталчилгаа # реклам# иж бүрэн