Олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхөд ата карней тогтолцоог ашиглах нь

С.Оюунчимэг

Олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхөд ата карней тогтолцоог ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?

Гадаад худалдааг хөнгөвчленө гэдэг нь утга болон агуулга, өгөөжийн хувьд олон үндэсний анхаарлыг татан тэдний үйл ажиллагааг нэгэн үзүүрт зангидах ач холбогдол бүхий ойлголт юм. Учир нь даяарчлалын нөлөөнд гадаад худалдааны харилцаа, түүнийг дэмжих, бодлогын зохицуулалт Дэлхийн хэмжээнд ихээхэн ач холбогдол татсан асуудлуудын нэг болсоноос гадна тус үндэслэл дээр суурилан оршин буй Улс орон бүр өөрчлөлтийг соргогоор мэдрэн түүнээс хожоо бий болгох боломжийг эрэлхийлэх хөнгөвчлөх арга зам хайх

# олон улсын худалдаа# үнэ өртөг# эдийн засаг