Олон улсын нисэх онгоцны буудлын дэргэдэх бэлэг дурсгалын дэлгүүр байгуулах

Э.Цэнд-Аюуш М.ОюундарьГ.БаярмааЦ.Мөнхзул

Олон улсын нисэх онгоцны буудлын дэргэдэх бэлэг дурсгалын дэлгүүр байгуулах

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын аймгуудын нэрийн бүтээгдэхүүн дээр түшиглэсэн /Чингис хаан нисэх онгоцны буудал /-д “Бэлэг дурсгалын дэлгүүр”байгуулж орон нутгийн иргэдийг / НИТАЖ/дэмжин, гадаад дотоодын жуулчдад бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх, Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөнд хувь нэмэр оруулах

# дэлгүүр