Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /Бажуна компаний жишээн дээр/

Ц.Загдсүрэн

Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /Бажуна компаний жишээн дээр/

Гишүүнчлэл

?

“БАЖУНА” компанийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд онлайн худалдааг ашиглах боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# онлайн# худалдаа# борлуулалт