Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Пүүсийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

М.Энхээ

Пүүсийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Гишүүнчлэл

?

Маркөтингийн төлөвлөгөө нь бизнестэй холбогдсон асуудал бүрд урьдчилан зөв хариулт өгөх . давуу талыг бүрэн ашиглах . болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг бүрэн тооцсон байна. Маркөтингийн төлөвлөгөө өндөр соёлтой бичигдэж , хэвлэгдсэн байх шаардлагатай бөгөөд цөөн хуудастай байх нь зохимжтой.

# маркетинг