Сэрүүлэг дээд сургуулийн реклам

Г.АлтанцэцэгО.Амаржаргал .Жавзан .ЗулбэлХ.Оюун-Эрдэнэ

Сэрүүлэг дээд сургуулийн реклам

Гишүүнчлэл

?

Бидний энэ төслийн зорилго нь Сэрүүлэг дээд сургуулийн 2009 оны шинээр элсэгчдэд зориулан, Сэрүүлэг дээд сургуулийг сурталчилж олон нийтэд таниулахад оршино. Уг төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид хийсэн project-00 телевизүүдээр нэвтрүүлэн олон нийтэд хүртээх хэрэгтэй. Хэдий чинээ их хүртээмжтэй нэвтрүүлнэ, төдий чинээ бидний төсөл амжилттай хэрэгжинэ. Уг төслийн үр дүнд сэрүүлэг дээд сзфгуулийг олон хүн мэддэг болно