Шинээр байгуулагдаж буй компани вэб сайтаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа бусдад таниулах

Ж.Алдар

Шинээр байгуулагдаж буй компани вэб сайтаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа бусдад таниулах

Гишүүнчлэл

?

Захиалагчийн өгсөн захиалгын дагуу загвар, дизайн гаргаж бусад сайтуудаас илүү, хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй үзэмж сайтай вэб сайтыг хийж вэб серверт суурилуулан тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг вэб сайтаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх.

# програм