Шүрэн капитал ББСБ-ын реклам зар сурталчилгааны иж бүрдэл

А.Ариунболд

Шүрэн капитал ББСБ-ын реклам зар сурталчилгааны иж бүрдэл

Гишүүнчлэл

?
Шүрэн капитал ББСБ-ын реклам зар сурталчилгааны иж бүрдэл зэргийг судлах зорилготой.
# ббсб# реклам