Үндэсний үзэл дээр тулгуурлан монгол хоолоо сурталчлах нь

Л.Отгонцэцэг

Үндэсний үзэл дээр тулгуурлан монгол хоолоо сурталчлах нь

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний үзэл дээр тулгуурлан монгол хоолоо сурталчлах нь дипломын сэдэв үйлчлүүлэгчид монгол хоолоо сонгох сэтгэл зүйд нөлөөллөх арга эамыг бий болгосон шинэ санаа дэвшүүлсэн юм.
# монгол хоол# үндэсний үзэл