Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зочид буудлын маркетингийг сайжруулах нь

Д.Лхамдулам

Зочид буудлын маркетингийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын зочид буудлын зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлыг судлан, Монголын дээд зэрэглэлийн зочид буудлын зах зээлийг маркетингаар удирдах арга замыг тодорхойлоход оршино.

# маркетинг# зочид буудал