Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
А.М.Т Дэн буудлын бизнес төлөвлөгөө

Т.Ханд

А.М.Т Дэн буудлын бизнес төлөвлөгөө

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийг сонгож авах болсон шалтгаан нь миний ирээдүйн мөрөөдөл, төлөвлөгеөтэй нарийн холбоотой юм. Уг бакалаврын ажлын хүрээнд зах зээл, хэрэглэгч болон өрсөлдөгчийн судалгааг хийж дугнэсэний үндсэн дээр өөрийн төсөөллийн дэн буудлын бизнес төлөвлөгөөг бичиж боловсруулсан.

# төлөвлөгөө# менежмент