Бүлээн асфальтбетон хучлагатай дайрган суурьтай зам барих

Ц.Цэнд

Бүлээн асфальтбетон хучлагатай дайрган суурьтай зам барих

Гишүүнчлэл

?

Автозамын тээврийг авч үзвэл, гол замын сүлжээний нягтрал маш бага бөгөөд ердийн хөрсөн зам буюу олон салаа зам нь гол замуудын дийлэнх хувийг эзэлж байна.

# зам тээвэр