Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүс нутгийн хөгжилд олон улсын худалдаа нөлөөлөх нь

Э.Мөнхжаргал

Бүс нутгийн хөгжилд олон улсын худалдаа нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын бүс нутгийн хөгжлийн хандлагыг судлаж түүнийг гадаад зах зээлд холбох арга замыг илрүүлэхэд оршино.Энэ талын судалгаа онолын сэтгэлгээний түвшинд хийгдсэн зүйл мэр сэр байвч гадаад худалдааны ажилбартай уяж гаргасан ойлголт хараахан үгүй байна

# олон улсын худалдаа