Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн өсөлт нь топ-20 индекст хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

С.Ланзанжунай

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн өсөлт нь топ-20 индекст хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Гишүүнчлэл

?

Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай байгаа асуудлыг тодорхойлох, мөн тус зах зээлд ГШХО болон ДНБ өсөлт бууралт Хөрөнгийн зах зээлд шууд нөлөөлдөг гэдгийг харуулах зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах дэд зорилтуудыг дэвшүүлллээ.

# эдийн засаг# гадаадын хөрөнгө оруулалт