Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гүн нэвчүүлэх аргаар хөнгөвчилсөн хучлагатай зам барих

Ч.Дуламсүрэн

Гүн нэвчүүлэх аргаар хөнгөвчилсөн хучлагатай зам барих

Гишүүнчлэл

?

Авто зам нь нарийн үйлчлэлээр халах , хөлдөх, тэсэх хур тунадас хөрсний ус, гадаргын усны үйлчлэлээр чийг авах гэх мэт олон тооны байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд байгаа орж байдаг.

# авто замын чанар