Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компани санхүүгийн төлөвлөлтийг энгийн загвараар боловсруулах нь

А.Ширэндэв

Компани санхүүгийн төлөвлөлтийг энгийн загвараар боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны ерөнхий чиг хандлага хэтийн төлөв байдалд үндэслэн байгууллагын санхүүгийн зорилтыг санхүүгийн төлөвлөлтийн энгийн загварын тусламжтайгаар оновчтой боловсронгуй болгох асуудлыг тодорхой компани жишээн дээр судалж үзэн өөрийн санал дүгнэлтийг дэвшүүлэхэд дипломын ажлын гол зорилго оршино.

# санхүү# компани# төлөвлөлт