Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн ашиг, ашигт ажиллагаа түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Л.Нямдулам

Компанийн ашиг, ашигт ажиллагаа түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Санхүүгийн тайлан болон бусад шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг ашиглан “Шарын гол” ХК-ний санхүүгийн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон тэдгээрт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг судлаж, цаашид ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлох үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд миний судалгааны ажлын зорилго оршино.

# компани# шинжилгээ