Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компанийн зээлийн эрсдэлийг KMV загвараар тогтоох нь

Ө.Түвшинжаргал

Компанийн зээлийн эрсдэлийг KMV загвараар тогтоох нь

Гишүүнчлэл

?

Зээлийн эрсдэлийн загварын онолыг судалж, түүнийгээ ашиглан зээлийн багцын эрсдэлийн VaR-ийг KMV аргаар үнэлэх, Матлаб код бичиж үүнийгээ арилжааны банкуудын зээлдэгч дээр шинжилгээ хийх нь гол зорилго юм.

# компани# зээл # эрсдэл