Монгол улсын арьс ширний салбарын эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж

Б.Халиунаа

Монгол улсын арьс ширний салбарын эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Арьс ширний үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудлыг судалж, дүгнэх тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар санал дэвшүүлэхэд оршино.
# Монгол улс# арьс шир# бүтээгдэхүүн# экспортлох