Монгол улсын мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, гадаад зах зээлийг өргөжүүлэх боломж

М.Энхдэлгэр

Монгол улсын мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, гадаад зах зээлийг өргөжүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын мал аж ахуйн салбарын гол бүтээгдэхүүн болох махны салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, түүний шийдлийг тодорхойлж, цаашдын төлөвийг судалж, эдийн засагт үзүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх түүнчлэн экспортыг нэмэгдүүлэх талаар санал дэвшүүлэх зорилготой.
# үйлдвэр# мах махан бүтээгдэхүүн# зах зээл