Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Оюутан:Ч.Даваабаяр

Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?
1990–2016 оны хугацаанд Монгол Улсын жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих талаар төрөөс явуулсан бодлогын хэрэгжилтийг Улаанбаатар хот болон орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэрийн жишээгээр судлаж, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлдвэрлэгчдын өмнө тулгамдаж буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж, холбогдох байгууллагуудад хандан санал зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдсэн бүтээл болно.
# хууль# эрх зүйн орчин# нийгэм# байгууллага