Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Э.Боргил

Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Монголд хүүхэд, залуучууд чөлөөт цагаа зөв, боловсон өнгөрөөх цоо шинэ үйлчилгээний төрөл болох хананд авиралтын төв байгуулах боломж бололцоог судлан , судалгаа шинжилгээ боловсруулахад энэхүү судалгааны ажпын зорилго оршино.

# монгол улс# зах зээл# Үйлчилгээ