Монголын зах зээлд шинэ бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх арга зам

А.Ичинхорлоо

Монголын зах зээлд шинэ бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Зах зээлд шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино. 1. Шинэ бүтээгдэхүүний онол арга зүйн асуудлыг судлах 2. Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх талаар судлах 3. Шинэ бүтээгдэхүүний өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлах 4. Иргэдийн зайрмаг болон ногоон цайны хэрэглээ ямар түвшинд байгааг судлан дүгнэлт хийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлно.
# зах зээл# эдийн засаг