Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /БСБ компаний жишээн дээр/

Б.Нандин-Эрдэнэ

Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /БСБ компаний жишээн дээр/

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын “БСБ” ХХК-н борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд онлайн худалдааг ашиглах боломжийг тодорхойлох оршино.
# онлайн# худалдаа# борлуулалт