Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн салбарын хөгжил, түүний бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Э.Мөнхзул

Санхүүгийн салбарын хөгжил, түүний бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Банкны салбар болон хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтээр санхүүгийн салбарын хөгжлийг тодорхойлох, зарим улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын санхүүгийн салбар ямар хэмжээнд байгаа болон эдийн засагт ямар үр дагаврыг авчирч болохыг үнэлж, дүгнэх зорилготой.

# санхүү# эдийн засаг