Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Д.Оюунчимэг

Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Гишүүнчлэл

?
Тооцоолох техник эрчимтэй хөгжиж байгаа нь статистикийн аргуудыг ашиглан боловсруулалт хийх таатай боломжийг олгож байна.
# түүвэр# судалгаа