Үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетинг сайжруулах арга зам

Ц.Баасансүрэн

Үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетинг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Маркетингийн гурвалжингийн нэг нь үгүй бол үйлчилгээний байгууллага амжилт гаргана гэж үгүй. Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг сайжруулах мөн, амжилтаа ахиулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг хайж сайжруулсанаар зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлж чадна. Иймээс үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетинг сайжруулах арга зам сэдвийг сонгон авлаа.
# үйлчилгээний байгууллага# интерактив# маркетинг