Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлдвэрлэлийн хорогдлыг бүтээгдэхүүн болгох нь

Д.Отгонжаргал

Үйлдвэрлэлийн хорогдлыг бүтээгдэхүүн болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Үйлдвэрлэлийн явцад зарим тохиолдолд хаягдал хэмээх дайвар бүтээгдэхүүн болох түүхий эд гарч өртөгт шингээгдэн хог дээр хаягдах явдал бий. үүнийг дайвар бүтээгдэхүүн болгох үүднээс хийж үзсэн юм.

# дахин боловсруулалт# үйлдвэрлэлийн хог хаягдал