Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын хуваарилалт, түүнийг сайжруулах нь

О.Гүнжид-Ундрам

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын хуваарилалт, түүнийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Хиам, нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Хатансүйх импэкс" ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл. түүнийг хуваарилан өртөгт шингээх одоогын аргачлалтай танилцаж, цаашид боловсронгуй болгох чиглэлд судалгаа хийх, өртөг тооцолтыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад оршино. Ингэснээр үнэ тогтоолт. ашиг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг удирдлагын чухал шийдлүүдийг хангах ач холбогдолтой юм.
# үйлдвэрлэл# зардал