Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл, түүний ач холбогдол

Ц.Баясал

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл, түүний ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?

 Газар өмчлөн авах шийдвэрээ авсан иргэд үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэхгүй байгаа шалтгааныг тодорхойлж, түүнээс гарах зарим арга замыг тодорхойлоход оршино.

# үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл# газар өмчлөх