Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээнд машин сургалт ашиглах

Г.Амгалан

Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээнд машин сургалт ашиглах

Гишүүнчлэл

?
Хиймэл оюун ухааны загваруудаар зээлийн эрсдэлийг шинжилж үүнийг нийгэмд ашигтайгаар хэрэглэх талыг бий болгох юм.
# зээл# шинжилгээ