Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Амралт-рашаан сувиллын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж

Ө.Оюунгоо

Амралт-рашаан сувиллын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?

Рашаан сувилалын аялал жуулчлалыг аялал жуулчлалын бие даасан томоохон салбар болгож хөгжүүлэхэд монгол орны хувьд тохиолддог саад бэрхшээлүүд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү ажлын маань гол зорилго оршино.

# рашаан сувилал