Баян-Өлгий аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх зарим боломж
(1)

С.Жамбалдорж

Баян-Өлгий аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх зарим боломж

Гишүүнчлэл

?

Засгийн газраас боловсруулсан Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн ойрын ирээдүйн үзэл баримтлалд аялал жуулчлалын эдийн засагт эзлэх байр суурийг өргөтгөхөд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Энэ зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд улсын тусгай хамгаалалттай газрууд онцгой ач холбогдолтой.

# аялал жуулчлал# хөрөнгийн нөөц# эдийн засаг