Баян-Өлгий аймгийн гар урлалын зүйлсийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох боломж

О.Намжилмаа

Баян-Өлгий аймгийн гар урлалын зүйлсийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох боломж

Гишүүнчлэл

?

Аялал жуулчлал нь бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалан өөр өөр явуулах нь чухал байдаг. Тухайн орон нутгийн өв уламжлал, соёл урлаг, шашин шүтлэг гээд бүхий л онцлогоос хамаарч тэдгээрийг зөв зохистой ашиглаж чадвал улс орны хөгжил эдийн засаг нийгэмд томоохон хөгжлийг авчирна.

# гар урлал# аялал жуулчлал