Элф адал явдалт аялалыг монгол оронд хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Д.Шинэтуяа

Элф адал явдалт аялалыг монгол оронд хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Аялагчдад болон аялал жуулчлалын компануудад адал явдалтай аялалыг хөгжүүлснээрээ ямар үр дүнтэй байх зэргийг тодорхойлх зорилготой.
# аялал# хөгжил