Хорго-тэрхийн цагаан нуурын байгалийн цогцолборт газрын аялал

Н.Онон

Хорго-тэрхийн цагаан нуурын байгалийн цогцолборт газрын аялал

Гишүүнчлэл

?
Хорго-Тэрхийн Цагаан Нуурын Байгалийн Цогцолборт Газрын аялал жуулчлалд тулгамдаад буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зарим арга замуудыг тодорхойлох нь уг судалгааны ажлын зорилго юм.
# байгалийн цогцолборт газар# аялал