Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Рашааныг аялал жуулчлалд ашиглах боломж

Ө.Оюунгоо

Рашааныг аялал жуулчлалд ашиглах боломж

Гишүүнчлэл

?
Рашааны гарал үүсэл, ангилал Рашаан хэрэглэгдэж буй байдал Рекрацийн үнэлгээ, Рашааны нөөц, аялалд ашиглах боломж, Амралт рашааны аялал жуулчлалын мужлалыг судлахыг зорьсон болно.
# аялал жуулчлал