Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тэмээн аялал бүтээгдэхүүн болох нь

С.Мөнхжаргал

Тэмээн аялал бүтээгдэхүүн болох нь

Гишүүнчлэл

?

1. Монголын аялал жуулчлалын салбарт тэмээн аялал бүтээгдэхүүний зах зах зээлд судалгаа хийж, түүний үр ашгийг дээшлүүлэх

2. ТЭМЭЭГ хамгаалах, өсгөх боломжийг нээх.

“Тэмээн аялал” бүтээгдэхүУн бий’ болгох, түүнийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулах арга замыг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# тэмээтэй аялал# аялал жуулчлал