Тур оператор компаниудын inbound аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харьцуулсан судалгаа

Б.Марал-Эрдэнэ

Тур оператор компаниудын inbound аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монголын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэж буй тур операторуудын inbound аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харьцуулан судлахад чиглэнэ.
# оператор# судалгаа# аялал