Жуулчдад зориулсан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл үйлчилгээ

П.СүрэнцэцэгО.УрантогосП.Өөдөс

Жуулчдад зориулсан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл үйлчилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монголын аялал жуулчлалын томоохон төв болох Хархорин сум нь жилдээ 30000 гаруй гадаад болон дотоодын жуулчин хүлээн авч үзвэр үйлчилгээ бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байна. Хархорин хот нь аялал жуулчлалын томоохон бүс нутгийн хувьд аялал жуулчлалд зориулсан бэлэг дурсгалын үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллага хувь хүн цөөнгүй.
# жуулчид# бэлэг дурсгал# үйлдвэрлэл