Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний агаарын тээврийн Аэро Монголиа компанийн орон нутгийн нислэгийн үнийн стратеги

Ш.Хишигдулам

Иргэний агаарын тээврийн Аэро Монголиа компанийн орон нутгийн нислэгийн үнийн стратеги

Гишүүнчлэл

?

Төгсөлтийн ажлын үндсэн зорилго нь орон нутгийн агаарын тээврийн нислэгийн үнийн оновчтой стратегийг тодорхойлоход чиглэж байгаа ба агаарын тээврийн үнэ бүрдэлтийн онцлогийг тодорхойлох, Аэро Монголиа авиа компанийн зорчигчийн тийзийн үнэ бүрдэлтийг судлах, мөн тийзийн үнийн өөрчлөлтийг хэрэглэгчийн чиг хандлагатай уялдуулан судлах, өрсөлдөгчдийн үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, дээрхи судалгаанууд дээр үндэслэн Аэро Монголиа компанийн алдагдалтай нислэг үйлдэж буй тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөөлөх үнийн стратегийг тодорхойлох зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлж байгаа болно.

# үнэ өртөг