Гаалийн хяналт шалгалтын тогтолцоог судлах нь

Б.Номинтуул

Гаалийн хяналт шалгалтын тогтолцоог судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсад импортоор орж ирж буй жимс ногоонд тавигдаж буй гаалийн хяналт шалгалт, гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явцыг сайжруулах замаар улсын хил дээр үүссэн хууль бус үйлдлийг арилгах арга замыг тодорхойлох зорилготой.
# гааль# хяналт# шалгалт