Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт ба хувиараа бизнес эрхлэгчдийн судалгаа

Н.Түвшин-Эрдэнэ

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт ба хувиараа бизнес эрхлэгчдийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилт ба хувиараа худалдаа эрхлэгчдийн асуудал баримт хэвлэдэг машин, мөнгөний хайрцаг болон дэлгэц, хар кассын программ сарын үнийг судлах мөн суурин хэвлэгч машин байршуулбал баримт хэвлэж өгөх талаар судлахад оршино.
# нягтлан бодох бүртгэл# бизнес# татвар