Татвар хураалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх нь

Г.Дариймаа

Татвар хураалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Сэлэнгэ аймаг дахь татвар цуглуулах механизмын өнөөгийн байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй шалтгаан, үр дагаварыг тогтоож, татвар төлөгч нь татвараа сайн дураараа төлөх дадлыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлахад оршино.
# татвар# үр дүн