Татвар мэргэшсэн зөвлөх – мэргэжлийн талбарын ёс зүйн асуудал

Г.Алтанзаяа

Татвар мэргэшсэн зөвлөх – мэргэжлийн талбарын ёс зүйн асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Мэргэжлийн ёс суртахуун бол мэргэжлийн ажлаа гүйцэтгэхдээ хүмүүсийн зайлшгүй дагаж мөрдөх, баримтлахад таарч тохирсон зохистой хэм хэмжээ юм. Хэм хэмжээ хэтрэх нь сөрөг үр дагавартай.
# нягтлан бодогч# эрх зүйч# татварын зөвлөх