Тогтмол татвар ногдуулалтын зарим асуудал

Ш.Нандинцэцэг

Тогтмол татвар ногдуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Тогтмол татвар ногдуулалтын онолын асуудал, бусад улс орны туршлага ба Монгол улсын өнөөгийн байдлыг судлан цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлход оршино.
# татвар# ноогдуулалт