Арилжааны банкны чанаргүй зээлийг бууруулах зарим боломж

Б.Уранцэцэг

Арилжааны банкны чанаргүй зээлийг бууруулах зарим боломж

Гишүүнчлэл

?

Арилжааны банкны чанаргүй зээлийг бууруулах зарим боломж

# Арилжааны банк# зээл # боломж