Бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Н.Хулан

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Гишүүнчлэл

?
“ Хишиг – Арвин ” ХХК-н “Хишиг Монгол” монгол хоолны рестораны тоо баримтыг үндэслэн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний өртгийг тооцож, үнэн зөв тодорхойлоход оршино.
# бүтээгдэхүүн# өртөг# тооцоололт